Předcházející lekce Dokončit a pokračovat  

  2.4 Giving blood