2.2 A missed call

Balíček s tímto textem na vás čeká také v aplikaci Shadowloop.

A: Hello, I have a missed call from you.
B: Oh right, yes, it's Rachel from ABC deliveries.
B: Thank you for calling back.
B: We've got a small parcel for you and I was calling to find out when you'd be home for us to deliver it.
A: I'm at work during the day.
A: But after six is fine.
B: Would you like it delivered tomorrow or another day?
A: Tomorrow suits me, thanks.
B: OK, we'll deliver it tomorrow after six o'clock.
A: Thank you, goodbye.

A: Dobrý den, mám od vás nepřijatý hovor.
B: Jasně, tady Ráchel ze zásilkové služby ABC.
B: Děkuju, že voláte zpátky.
B: Máme pro vás balíček a chci se domluvit, kdy budete doma, abychom vám ho mohli dovézt.
A: Přes den jsem v práci.
A: Ale po šesté by to šlo.
B: Přejete si doručení zítra nebo v jiný den?
A: Zítřek mi vyhovuje, děkuji.
B: Zásilku tedy doručíme zítra po osmnácté hodině.
A: Děkuji vám, na shledanou.

Dokončit a pokračovat