Předcházející lekce Dokončit a pokračovat  

  7.4 Pack up the troops