10.2 Pablo Picasso

Balíček s tímto textem na vás čeká také v aplikaci Shadowloop.

Pablo Picasso was a great Spanish painter and one of the most significant personalities of the twentieth century in world art.
He showed great talent in childhood.
However he never finished his studies.
At the beginning of the twentieth century, he moved to France, where he spent a large part of his life.
"The Young Ladies of Avignon", which he painted in 1907, is considered the first work of his artistic style later called Cubism.
Pablo Picasso became its most important proponent.
Another of Picasso's famous works is "Guernica", through which he expresses his reaction to the suffering of the inhabitants of the eponymous town during the Spanish Civil War.
During his life Picasso created tens of thousands of artistic works, from oil paintings to sketches and illustrations to sculptures and statues.
Today, Picasso is amongst the most popular artists, not just among lovers of art, but also among thieves.
Over a thousand pieces of his work are listed stolen and the original owners have been waiting years in vain for their return.

Pablo Picasso byl věhlasný španělský malíř a jedna z nejvýznamnějších osobností světového umění dvacátého století.
Již od dětství projevoval velké nadání.
Studium na výtvarné akademii ale nikdy nedokončil.
Na začátku dvacátého století se vydal do Francie, kde potom strávil velkou část svého života.
Obraz Avignonské slečny, který namaloval v roce 1907, je považován za první dílo uměleckého stylu, který byl později nazván kubismem.
Pablo Picasso se stal jeho nejvýznamnějším představitelem.
Dalším Picassovým známým dílem je obraz Guernica, jímž reagoval na utrpení obyvatel stejnojmenné obce za španělské občanské války.
Během svého života vytvořil Picasso desetitisíce uměleckých děl, od olejomaleb přes skici a ilustrace až po sochy a plastiky.
Dnes patří Picasso k nejpopulárnějším malířům nejen mezi milovníky umění, ale také mezi zloději.
Přes tisíc jeho děl je evidováno jako odcizených a původní majitelé už celá léta marně čekají na jejich návrat.

Dokončit a pokračovat