Předcházející lekce Dokončit a pokračovat  

  1.8 Let's go to the cinema