Předcházející lekce Dokončit a pokračovat  

  2.5 Pizzeria or Chinese?