Předcházející lekce Dokončit a pokračovat  

  3.6 Car service