Předcházející lekce Dokončit a pokračovat  

  3.8 Forgotten meeting