1.1 Paul's daily routine

Balíček s tímto textem na vás čeká také v aplikaci Shadowloop.

Paul wakes up in the morning at half-past six.
For breakfast, he has coffee with milk and some bread.
At a quarter past seven he heads off to work.
The journey usually takes half an hour, but when there's traffic it can take up to an hour.
At work he first checks his new emails.
Generally, he has lunch in the work canteen. Sometimes he goes with his colleagues to a nearby restaurant.
In the afternoon he often has staff meetings.
He leaves work around six.
In the evening he watches television or reads a magazine.
At about eleven he goes for a wash and then to bed.

Pavel vstává ráno v půl sedmé.
K snídani si dá kávu s mlékem a nějaké pečivo.
Ve čtvrt na osm vyráží do práce.
Cesta mu obvykle trvá půl hodiny, ale když je zácpa, může se to protáhnout i na hodinu.
V práci nejprve zkontroluje nové maily.
Obědvá zpravidla v podnikové jídelně, někdy ale zajde s kolegy do blízké restaurace.
Odpoledne má často pracovní porady.
Z práce odchází kolem šesté.
Večer se dívá na televizi nebo si čte časopisy.
Asi v jedenáct se jde umýt a pak do postele.

Dokončit a pokračovat