Předcházející lekce Dokončit a pokračovat  

  6.1 New Year's resolutions