Předcházející lekce Dokončit a pokračovat  

  6.6 Dissertation troubles