Předcházející lekce Dokončit a pokračovat  

  6.7 Saturday afternoon in a café