Předcházející lekce Dokončit a pokračovat  

  6.9 A demanding day