Předcházející lekce Dokončit a pokračovat  

  8.2 New job in a communications agency