8.9 Happily ever after

Balíček s tímto textem na vás čeká také v aplikaci Shadowloop.

Ben and Anna met in elementary school, fell in love during World War II and enjoyed sixty-six years of marriage.
They first met when Anna was in the third grade, and Ben in the year above.
Even then, Anna used to gaze at him. But when Ben moved to another city, they lost contact.
During the Second World War, Ben was deployed to Germany, where he met a mutual acquaintance from whom he got Anna's address, and they began to correspond.
They married shortly after Ben returned.
They had six children and lived a long, happy life.
Their relationship was an inspiration to their children and friends.
A few days after her ninetieth birthday, Anna fell ill and died of a rare infection.
Ben, who had bravely been dealing with health problems for a long time followed her a mere twelve hours later.
It's hard to lose both parents at once, but it's actually quite nice that they went together like this, their children said.

Ben a Anna se seznámili na základní škole, zamilovali se do sebe za druhé světové války a v manželství prožili šedesát šest let.
Poprvé se potkali, když Anna byla ve třetí třídě, Ben o rok výš.
Už tenkrát po něm prý Anna pokukovala, ale když se Ben odstěhoval do jiného města, ztratili kontakt.
Za druhé světové války byl Ben nasazen v Německu, kde potkal společného známého, od kterého dostal na Annu adresu, a začali si dopisovat.
Vzali se nedlouho potom, co se Ben vrátil.
Měli spolu šest dětí a prožili dlouhý spokojený život.
Jejich vztah byl inspirací pro jejich děti i známé.
Pár dní po devadesátých narozeninách Anna náhle podlehla vzácné infekci.
Ben, který už dlouho statečně bojoval s vážnými zdravotními problémy, ji následoval o pouhých dvanáct hodin později.
"Je těžké ztratit oba rodiče najednou, ale je vlastně krásné, že odešli takhle spolu," prohlásily jejich děti.

Dokončit a pokračovat