Předcházející lekce Dokončit a pokračovat  

  Body language; what can go wrong