Předcházející lekce Dokončit a pokračovat  

  Body language; do's and don'ts