Předcházející lekce Dokončit a pokračovat  

  Transitions in your speech + downladable resource