Předcházející lekce Dokončit a pokračovat  

  15.3 Look! A Video - poznámky k lekci