Předcházející lekce Dokončit a pokračovat  

  15.4 Look! A Video - materiály k procvičování