Předcházející lekce Dokončit a pokračovat  

  2.2 In The Taxi - čtěte a poslouchejte