Předcházející lekce Dokončit a pokračovat  

  3.2 At The Party - čtěte a poslouchejte