Předcházející lekce Dokončit a pokračovat  

  4.2 Trevor - čtěte a poslouchejte