Předcházející lekce Dokončit a pokračovat  

  4.4 Trevor - poznámky k lekci