Předcházející lekce Dokončit a pokračovat  

  6.2 Alice Is Upset - čtěte a poslouchejte