Předcházející lekce Dokončit a pokračovat  

  12.2 The Mobile Phone - čtěte a poslouchejte