Předcházející lekce Dokončit a pokračovat  

  15.2 Look! A Video - čtěte a poslouchejte