Předcházející lekce Dokončit a pokračovat  

  16.2 Thank Goodness - čtěte a poslouchejte