Předcházející lekce Dokončit a pokračovat  

  17.2 Safe At Last - čtěte a poslouchejte