To Brno by train

Kliknutím na odkaz si přidejte balíček s tímto textem do aplikace Shadowloop

2.1 To Brno by train

A: I have a meeting in Brno today and I'm going by train instead of car.
B: Isn't it quicker by car on the motorway?
A: It is. A return trip on the train will take seven hours.
B: So why are you going by train and not car?
A: I'll use the time to do some work.
B: Aha, I see.
A: I even bought a spare battery. Though I will be able to charge my laptop in Brno.
B: I'm glad that you've finally found the courage to go somewhere without your car.
A: It saves me working time.
A: Otherwise I wouldn't do it. I like driving.

A: Mám dneska jednání v Brně a jedu tam vlakem místo autem.
B: Nemáš to autem po dálnici rychlejší?
A: To mám, takhle to bude z Prahy a zpátky trvat celkem sedm hodin.
B: A proč tedy jedeš vlakem a ne autem?
A: Využiji ten čas a budu pracovat.
B: Aha, už je mi to jasné.
A: Kvůli tomu jsem si kupovala náhradní baterku, i když v Brně stejně notebook dobiju z elektrické sítě.
B: Jsme ráda, že ses konečně odhodlala taky někam jet jinak než autem.
A: Ušetří mi to pracovní čas.
A: Jinak bych to ale nedělala, řídím ráda.

Dokončit a pokračovat