Pen or pencil?

Kliknutím na odkaz si přidejte balíček s tímto textem do aplikace Shadowloop

9.8 Pen or pencil

Do you prefer writing in pencil or pen?
I prefer pencil.
Of course I don't always write in pencil, but when I'm making notes, I'd rather reach for a pencil than a ballpoint.
It seems to me that pencil is more creative and that you can write, and especially draw, better with it.
What I don't like about ball-points is that the ink can get smudged and ruin your work.
And ball-points often take a while to work. With a pencil you can start writing straight away.
I know that neither of those arguments are particular scientific, but that's just how I see it.
With a pencil in hand, I have a much greater sense of creativity and I even like text written in pencil more.
So, my desk is never without a pencil.
And there's never a quality pencil sharpener missing from my desk, either.

Píšete raději tužkou nebo propiskou?
Já mám raději tužku.
Samozřejmě nepíšu tužkou při všech příležitostech, ale když si píšu poznámky, sáhnu raději po tužce než po propisce.
Přijde mi, že tužka je taková kreativnější a že se s ní lépe píše a hlavně lépe kreslí.
U propisky mi nevyhovuje, že se občas rozmaže a vypadá to pak hrozně.
Propisku je taky často potřeba rozepsat, s tužkou mohu začít psát hned, jak ji vezmu do ruky,
Vím, že ani jeden z těch argumentů není nijak zvlášť vědecký, ale já to tak nějak prostě vnímám.
S tužkou v ruce mám mnohem větší pocit tvořivosti a i text napsaný tužkou se mi prostě víc líbí.
Takže tužka na mém pracovním stole nikdy nechybí.
A nikdy mi nechybí na stole ani kvalitní ořezávátko.

Dokončit a pokračovat